Wyjście
Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Pytania do uczniów

1. Które z wymienionych organów należą do organów szkoły?
Możesz wybrać więcej niż jedną odp.
Rada Rodziców
Samorząd Uczniowski
Rada Pedagogiczna
Dyrektor Szkoły
* 2. Kto w szkole decyduje o skreśleniu ucznia z listy uczniów?
Dyrektor na wniosek wychowawcy
Rada pedagogiczna na wniosek dyrektora
Dyrektor na wniosek rady pedagogicznej
Rada pedagogiczna na wniosek wychowawcy
* 3. W jakim stopniu chcesz mieć wpływ na działalność szkoły?
żadnym
niewielkim
średnim
dużym
bardzo dużym
* 4. W jakim stopniu możesz aktualnie wpływać na działalność szkoły?
żadnym
niewielkim
średnim
dużym
bardzo dużym
5. W jaki sposób Samorząd Uczniowski może uczestniczyć w podejmowaniu decyzji dotyczących funkcjonowania szkoły?
Można zakreślać więcej niż jedną odpowiedź
Może współdecydować
Może sam decydować
Zostaje poinformowany o podjętych decyzjach
Opiniuje/konsultuje
6. W jakich sprawach można, a nawet trzeba, zasięgać opinii SU?
Skreślenie ucznia z listy uczniów
Plan pracy Samorządu Uczniowskiego
Plan wychowawczy szkoły
Ocena pracy nauczyciela
* 7. Czy brałeś/aś kiedyś udział w opiniowaniu/konsultacji?
Tak
NIE
NIE PAMIĘTAM


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .